SveaCare ger er möjligheten att leva ett självständigt liv som liknar alla andras. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp med att klara av sådant du inte klarar av själv. Våra professionella assistenter engagerar sig i att hjälpa er med att klara av vardagen på ett förträffligt sätt. Vi har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att tillgodose och erbjuda assistans i hela Sverige.

SveaCares vision är att erbjuda en enastående personlig assistans genom hela Sverige. Våra värdegrunder är att ha öppenhet, transparens och högspecialkompetens för att ständigt kunna utveckla våra relationer.

SveaCares affärsidé är att skapa långsiktiga relationer med passion för att bli ledande inom kundnöjdhet.

SveaCare erbjuder sina kunder en personlig utformad assistans efter era behov. Vi hjälper dig med att ansöka om personlig assistans eller om du behöver hjälp med att byta assistansbolag, du är välkommen att kontakta oss info@sveacare.se .

 

LSS innehåller 10 typer av hjälp för att ge stöd och service. Du kan få stöd med följande:

  1. Rådgivning och annat personligt stöd.
  2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
  3. Ledsagarservice.
  4. Kontaktperson.
  5. Avlösarservice i hemmet.
  6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
  7. Korttidstillsyn om du är skolungdom under 12 år.
  8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
  9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
  10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade—lss/